Algemene voorwaarden:

Greet Rekelhof is een gekwalificeerd Tekentherapeute en HSP begeleider is geregistreerd onder registratienummer bij de Beroepsvereniging VT te Zutphen, RBCZ en CAT.

AGB Zorgverlenersnummer 90043275 Praktijkcode 90052032

Voor eventueel gewenste informatie betreffende de beroepsvereniging of indien u een klacht wilt melden bezoekt u www. Tekentaal.nl, het atelier is ook lid van het G.A.T, HSP-Atelier is ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder dossiernummer: 51515261

Deze cliëntgegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden onder geheimhouding door de begeleider geruime tijd zorgvuldig bewaard. Er worden geen cliëntgegevens van welke aard dan ook aan derden verstrekt zonder schriftelijke toestemming van de cliënt. Alles over hoe ik omga met jouw gegevens kun je vinden op de website bij privacy verklaring.

De begeleider adviseert de huidig benodigde, c.q. door de cliënt gewenste bezoekfrequenties bij zijn/haar huisarts te continueren.

Indien u na enige tijd het eventuele gebruik van medicatie wenst te veranderen, dient u dit uitsluitend en alleen met uw huisarts te overleggen.De begeleider kan en mag daarin niet adviseren.

Kosten leergang: De kosten voor zowel het intakegesprek als de vervolgsessies zijn €80,00 per anderhalf uur. Na elke sessie wordt binnen de factuur binnen twee weken betaald. Deze wordt per mail nagezonden. Ik hou mij het recht voor om met jou mee te kijken wanneer dit bedrag te hoog voor je is i.v.m. b.v. bijstand.

Ik ben aangesloten bij CAT en bij RBCZ en VT. Ben je aanvullend verzekerd kun je bij veel verzekeraars onder psychosociaal / alternatief mijn rekening in dienen onder de noemer tekentherapie / kunstzinnigtherapie

Annuleringen en/of wijzigingen kunnen alleen telefonisch bij voorkeur via de app worden doorgegeven.

Indien er geen bericht van annulering en/of wijziging telefonisch is doorgegeven wordt het normale tarief berekend.

 

Afspraken die binnen 24 uur plaatsvinden kunnen niet zonder kosten worden geannuleerd en/of gewijzigd. Indien dat toch plaatsvindt wordt er €25,00in rekening gebracht voor de annulering en/of wijziging.

Met uitzondering van ziekte en serieuze familiaire omstandigheden.