Algemeen

HSP-Atelier is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer 51515261, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website HSP-Atelier.

Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.

HSP-Atelier streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

HSP-Atelier aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is HSP-Atelier niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

HSP-Atelier heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in behandelmethode/therapievorm te informeren over de bijdrage die onze diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid en/of het herstel daarvan. Daarnaast stelt zij deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van behandelmethode/therapievorm in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord.

HSP-Atelier kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Medische diagnose

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.

Aan de berichtgevingen die HSP-Atelier publiceert kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

Vragen of klachten

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer?

Deze kun je e-mailen naar: info@hsp-atelier.nl

Voor de coachingsdiensten geldt:

  • Coachee is zich bewust van het feit dat coaching geen therapeutische behandeling nog enige andere vorm van therapie inhoudt. Coaching is geen vervanging van professioneel, juridisch, medisch, financieel of spiritueel advies. Cliënt en opdrachtgever zijn zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid van cliënt voor de te behalen resultaten van de coaching.
  • Betrokkenheid, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid:
  • Bovenstaande vraagt van coachee een actieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het bereiken van het in het aanbod of overeenkomst omschreven doel, dan wel voor het werken aan de aangegeven punten ter verbetering. Coachee is zich ervan bewust dat geen garantie kan worden gegeven voor de te behalen doelen.
  • Opdrachtnemer spant zich in om de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. [naam coach] kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van zowel directe als indirecte schade.

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in op onze mailinglijst om het laatste nieuws en updates van ons team te ontvangen.

Je hebt je met succes ingeschreven!